INSERT muovaus ja muovaus

Terävalu on prosessi, jossa termoplastinen hartsi muovataan toisen komponentin ympärille. Usein metallikomponentteja, kuten kierteitettyjä inserttejä tai kiinnikkeitä, käytetään terän muovauksessa, mutta muita komponentteja voidaan käyttää kuten; muovit, keramiikka ja muut materiaalit. Terävalussa on monia etuja, mukaan lukien; työvoimakustannusten lasku, osapainon lasku, laadun parantaminen, tuotteen toiminnallisuus ja parannukset ovat komponenttien kokonaisrakenne. Lisäksi insertin muovaus on kustannustehokkaampaa ja tehokkaampia ratkaisuja monimutkaiseen kokoonpanoon.

Samoin kuin insertti-muovaus, ylivalumenetelmässä termoplastinen hartsi muovataan toisen materiaalin päälle tai sen ympärille yhden kiinteän komponentin muodostamiseksi. Overmolding optimoi monimutkaisten rakenteiden, ylikuormitettujen kokoonpanojen, yksityiskohtaisten kosmeettisten näkökohtien komponenttien tuotantoprosessin ja parantaa kahden hartsin välistä sitoutumista.